Algemene voorwaarden

Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online webshop van TABOO. Met ‘koper’ wordt de wederpartij TABOO aangeduid:  degene die van TABOO koopt en/of geleverd krijgt. Door uw bestelling via onze online shop www.bejuwelyourselfonline.com verklaart u zich akkoord met de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een bestelling is niet geldig indien TABOO uw adres niet eenduidig kan vaststellen. In individuele gevallen kan TABOO besluiten om bestellingen te weigeren. TABOO zal een dergelijk besluit, op uw verzoek, motiveren.

Aanbiedingen en prijzen Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Alle in de online shop en in deze leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. TABOO is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers.

Garantie De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Door u gemaakte verzendkosten worden niet vergoed. Vervangen of gerepareerde artikelen worden gratis naar u verzonden.

Afleveringen/levertijd Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt TABOO ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd. Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking of bij afhalen. De levertijd gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som bij TABOO is ontvangen. De wet kopen op afstand zegt dat de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Doorgaans geldt een leveringstermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. TABOO doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De aangekondigde leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden. TABOO verstuurt uw pakket naar het door uw opgegeven adres. Mocht het adres dat u heeft opgegeven niet juist zijn, dan is TABOO niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. Het door TABOO verzonden pakket worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.

Verzendkosten Nederland Afhankelijk van uw bestelling worden er verzendkosten in rekening gebracht. Verzendkosten zijn voor de koper. Verzendkosten zijn binnen Nederland 4,95 euro inclusief verpakkingskosten. Bestellingen worden verzonden via Post.nl. 

Verzendkosten buitenland TABOO kan ook pakketjes naar het buitenland versturen. Neem voor de tarieven die hierbij gelden contact met ons op via mathilda@juuuls.nl, want dit kan erg variëren.

Kwaliteit Producten uit de webshop van TABOO zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen die verkocht worden binnen de Europese Unie. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. TABOO is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door de TABOO verkochte goederen. Werkelijke kleuren kunnen afwijken van hetgeen op de monitor van koper weergegeven wordt.

Retourneren De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour worden gestuurd. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. In overleg met TABOO kan hier eventueel van worden afgeweken.

Betalen U kunt uw bestelling betalen via PayPal, per overschrijving of contant bij afhalen. Bij overschrijving stuurt TABOO een bevestigings email aan de koper. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het ordernummer binnen 10 dagen te zijn bijgeschreven op Rabobankrekeningnummer 1544.85.985 t.n.v. JUUULS bejuwel yourself te Harmelen. Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van TABOO is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

Toepasselijk recht en jurisdictie Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door een bevoegde rechter.

TABOO – ©opyright De volledige inhoud van deze website (www.taboosieraden.nl) is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat alle (maar is niet beperkt tot) tekst, afbeeldingen, foto’s, en producten (sieraden) die zij in eigen beheer gecreëerd heeft. Al het materiaal dat kan worden opgevraagd via deze website mag alleen worden gebruikt om meer informatie over TABOO en haar diensten te vergaren. Het mag alleen verkregen worden met en bekeken worden in een webbrowser die in staat is om de inhoud weer te geven volgens de bijbehorende specificaties. Niets van het materiaal dat kan worden verkregen via deze website mag gebruikt, gekopieerd, nagemaakt, aangepast, gewijzigd, geprint, geprojecteerd of bekeken worden op een andere manier dan voorafgaande is beschreven zonder expliciete toestemming. Alle overtredingen zullen worden vervolgd voor zover nationale en internationale wetgeving toelaten. Zonder schriftelijke toestemming van TABOO, mag er niets van deze site gekopieerd worden.

Privacy Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het TABOO klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door TABOO, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. TABOO verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit via mail kenbaar maken.

Niet tevreden? Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met ons via mail of telefoon. TABOO zal uw klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst afhandelen.