Privacybeleid TABOO Sieraden

Via de webwinkel TABOO Sieraden worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TABOO Sieraden acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TABOO Sieraden is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven,  in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

NAWTE gegevens:

Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om uw bestelling af te kunnen leveren, of om contact met u op te nemen met betrekking tot onze dienst.

Geslacht:

Wij vragen om uw geslacht om u passend aan te kunnen spreken in onze contact uitingen.

Geboortedatum:

Wij vragen om uw geboortedatum om gepersonaliseerde acties te kunnen maken. Daarnaast dient u minimaal 16 jaar oud te zijn om klant te zijn.

Factuuradres:

Uw factuur adres gebruiken wij om uw facturen toe te kunnen sturen.

Bedrijfsnaam:

Bedrijfsnamen verzamelen wij om enkel aan zakelijke klanten te leveren en om u gepast aan te kunnen spreken en te helpen bij onze dienst.

BTW nummer en KvK nummer:

Uw BTW nummer en KvK nummer verzamelen wij om enkel aan zakelijke klanten te leveren,  en dit is tevens nodig om uw bestelling af te kunnen ronden.

Registreren:

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst,  facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Zo leveren wij uw pakketje over aan PostNL. Zij hebben uw naam en adres nodig om het pakketje te kunnen bezorgen. We raden aan om ook de privacyverklaring van PostNL te lezen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU,  tenzij uw pakketje daar bezorgd moet worden, dan heeft PostNL uw gegevens nodig om het pakket te bezorgen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Indien u jonger bent dan 16 moet iemand met ouderlijk gezag toestemming geven tot het maken van een account.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

– per e-mail

– via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Wij bieden u een nieuwsbrief aan over onze producten en aanbiedingen. Wij doen dit maximaal 1 keer per week. U meldt zich aan voor deze nieuwsbrief door deze optie aan te vinken in uw account. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier laat u persoonsgegevens achter. Hiervoor gelden dezelfde regels als de persoonsgegevens die wij verzamelen bij registratie.

Advertenties

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u de privacy statements van deze derden:

– Facebook

– Instagram

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij respecteren uw recht op inzage, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens. Daarom kunt u contact met ons opnemen omtrent het verwijderen van uw inloggegevens. Voor deze en andere vragen over ons privacybeleid, vragen omtrent inzage of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

TABOO Sieraden
Dorpsstraat 207
3481 EG  Harmelen – NL
Telefoon: 06 – 18430532